Jednoduché účtovníctvo je druh účtovníctva, kde sa zisťuje zisk alebo strata len porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na začiatku a na konci sledovaného obdobia. Jeho cieľom je podať prehľad o príjmoch a výdavkoch, o stave a pohybe majetku a záväzkov a o výsledku hospodárenia. Podnikateľ, ktorý sa rozhodne uplatňovať si preukázateľne vynaložené výdavky, je povinný viesť počas celého roka účtovníctvo.

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať:

 • podnikateľ, ak nie je zapísaný v obchodnom registri.
 • fyzická osoba, szčo, ak preukazuje svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.
 • občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, pozemkové spoločenstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 99 581, 76 eura.
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.

Pre vedenie jednoduchého účtovníctva zabezpečujeme kompletné služby:

 • vedenie evidencie o daňových výdavkoch a príjmoch v časovej následnosti
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy odoslaných a došlých faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie o nehmotnom a hmotnom majetku
 • vedenie evidencie o pohľadávkach a záväzkoch
 • vedenie evidencie o ostatných pohľadávkach a o ostatných záväzkoch
 • vedenie evidencie o zásobách
 • vedenie evidencie jázd motorových vozidiel
 • vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu
 • vypracovanie a zaslanie intrastatu
 • vypracovanie daňového priznania fyzickej osoby, výkazu o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch

Máte záujem o jednoduché účtovníctvo?

Kontakt: +421 944 122 541 alebo info@uctovnictvo-boros.sk

Služby, ktoré Vám radi poskytneme

 • Jednoduché účtovníctvo

  Jednoduché účtovníctvo

  Jednoduché účtovníctvo je druh účtovníctva, kde sa zisťuje zisk alebo strata len porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na začiatku ...

  Mám záujem
 • Podvojné účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo poskytuje pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a je reálne nezávislé od požiadaviek ...

  Mám záujem
 • Mzdy a personalistika

  Mzdy a personalistika

  Mzdové účtovníctvo obsahuje úkony: spracovanie a výpočet mzdy pre zamestnanca, spracovanie a výpočet mzdy pre dohodára ...

  Mám záujem
 • Daňové priznania

  Daňové priznania

  Spracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby (daň z príjmu, DPH, daň z motorových vozidiel...).

  Mám záujem

Navrhneme Vám riešenie šité na mieru

Potrebujete sa s nami poradiť o riešení, ktoré by Vám najviac vyhovovalo? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie, na ktorom Vám navrhneme riešenie šité na mieru.

Kontaktujte nás

Účtovníctvo, mzdy a daňové priznania

 • Máme 25 ročné skúsenosti

  Máme 25 ročné skúsenosti

  Sme vyštudovaní experti s 25 ročnou praxou v odbore účtovníctvo, mzdy a personalistika, dane.

 • Vždy dodržíme termíny

  Vždy dodržíme termíny

  Nestalo sa nám, že by sme zmeškali termín, pretože nám na Vašom účtovníctve naozaj záleží.

 • Ceny prispôsobíme Vám

  Ceny prispôsobíme Vám

  Snažíme sa Vám vyhovieť v každom smere a preto aj ceny prispôsobíme Vám a Vášmu podnikaniu.

 • Riešenie šité na mieru

  Riešenie šité na mieru

  Z našich služieb vyberieme iba tú oblasť, ktorú naozaj potrebujete pre svoje podnikanie.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na mieru

Kontakt: +421 944 122 541 alebo info@uctovnictvo-boros.sk